แบบประเมินความเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคภูมิแพ้
ค้นหาความเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ของลูกน้อยของคุณ

คุณหรือคู่ครองของคุณเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่?
(เช่น ผื่นแพ้ผิวหนัง แพ้อาหาร แพ้อากาศ)

ใช่ ฉันเป็น

ใช่ คู่ครองของฉันเป็น

ใช่ เราทั้งสองคนเป็น

ไม่ใช่

หากลูกน้อยของคุณมีพี่ชายหรือพี่สาว
มีใครที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มีพี่

คุณคลอดลูกหรือวางแผนที่จะคลอดลูก
โดยการผ่าคลอดหรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

คุณสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่
จากคนอื่นหรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่

ลูกของคุณสัมผัสกับฝุ่นละอองหรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่

ที่อยู่ของคุณเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศหรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่

คุณได้รับประทานยาปฏิชีวนะใดๆ ระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่

ดูผลลัพธ์ของคุณ

คุณหรือคู่ครองของคุณ
เป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่?
(เช่น ผื่นแพ้ผิวหนัง
แพ้อาหาร แพ้อากาศ)

ใช่ ฉันเป็น

ใช่ คู่ครองของฉันเป็น

ใช่ เราทั้งสองคนเป็น

ไม่ใช่